bungaputih

biodatapengasas1

 

Saya telah berkecimpung dalam dunia bisnes dan keusahawanan sejak bergraduat daripada universiti pada 1987 sehinggalah sekarang. Bidang utama kepakaran saya termasuklah perakaunan dan percukaian PKS, pengurusan kewangan PKS, kesetiausahaan syarikat dan juga latihan keusahawanan. Saya merupakan seorang pengamal (practioner) yang berpengalaman lebih daripada 30 tahun dalam bidang-bidang tersebut, dan kini mengendalikan lebih daripada 150 pelanggan PKS di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor.

Selepas menerima pendidikan peringkat menengah di Parit, Perak, saya mendapat tawaran untuk menyambung pelajaran di UPM dalam tahun 1980. Selepas berjaya mendapat Diploma, saya menyambung pelajaran dan berjaya memperolehi ijazah B. Sc (Resource Economics) daripada UPM dalam tahun 1987, Certificate in Taxation daripada ITM dalam tahun 1988, Master of Economics (Financial Economics) daripada UPM dalam tahun 2000, Certificate in Corporate Secretary daripada UM dalam tahun 2001, dan Master of Business Laws daripada UKM dalam tahun 2008. Saya merupakan ahli Malaysian Association of Tax Accountants, Malaysian Institute of Approved Company Secretaries dan Institute of Marketing Malaysia.

Disamping itu, saya pernah menjadi pensyarah/tutor sambilan dalam bidang pendidikan keusahawan di UPM dan ekonomi perniagaan di USIM. Saya mendapat latihan khusus dalam bidang percukaian daripada Akademi Percukaian Negara sehingga ke peringkat Percukaian Lanjutan. Kemudian, saya menjalani latihan khusus sehingga ke peringkat lanjutan dalam bidang Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) daripada Akademi Kastam Diraja Malaysia. Selain daripada itu, saya telah dilantik sebagai seorang penasihat luar bagi program Diploma Perakaunan di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan.

Dalam bidang penulisan, saya telah menghasilkan beberapa buah buku, antaranya buku Percukaian untuk Industri Kecil dan Sederhana (1992) dan Pintar Niaga (2015) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Sementara itu, buku Amalan Cukai Barang dan Perkhidmatan di Malaysia masih dalam proses penerbitan oleh pihak DBP.


profailbisnes

 

IMTIYAZ & ASSOCIATES (I&A), pemilik TaxZakat.Com, telah ditubuhkan oleh En. Kamaludin bin Abdul Rahman pada April 2010. I&A merupakan sebuah firma milik tunggal yang telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1965. Pejabat urusan dan premis utama perniagaan terletak di Jalan Pantai Murni 6, Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur.

robakrabik

Aktiviti utama I&A ialah membekalkan perkhidmatan perakaunan, percukaian, cukai barang dan perkhidmatan (GST), kesetiausahaan syarikat dan penasihat perniagaan, serta latihan keusahawanan.  Pelanggan utama I&A ialah perniagaan bersaiz kecil-sederhana yang terdapat di sekitar Lembah Klang, Shah Alam, Puchong, Subang Jaya, Kajang dan Bangi. I&A menumpukan kepada perkhidmatan latihan perniagaan dan keusahawanan khususnya dalam bidang latihan pra dan pasca perniagaan dan juga keusahawanan. Pendekatan latihan perniagaan dan keusahawanan yang disampaikan adalah berkonsepkan 3P, iaitu Pengalaman, Pengetahuan dan Praktis. Hal ini bermaksud, latihan yang dijalankan disampaikan oleh mereka yang berpengalaman dan pengamal dalam industri masing-masing. 

VISI

Untuk memberikan latihan pra dan pasca-perniagaan serta keusahawanan kepada golongan usahawan dan pekerja peringkat sokongan dengan harapan meningkatkan lagi keberkesanan dan kecekapan syarikat-syarikat PKS yang mereka sertai. Visi I&A ialah:

“untuk memberikan perkhidmatan latihan bisnes dan keusahawan melalui medium seperti kursus, bengkel, seminar, konferen video, diskusi dan lain-lain medium bagi golongan usahawan PKS di Malaysia dan individu lain yang berminat”

Secara khususnya, visi kami merangkumi dua aspek utama berikut:

 • untuk melatih usahawan-usahawan PKS supaya mereka dibekalkan dengan ilmu pengetahuan bisnes dan keusahawanan diperingkat pra-perniagaan.
 • untuk melatih usahawan dan golongan pekerja dalam bidang pasca-perniagaan untuk pengukuhan ilmu dan kemahiran sedia ada seperti percukaian, cukai barang dan perkhidmatan (GST), membina laman web, undang-undang perniagaan, pengurusan kewangan, pemasaran digital dan pelbagai bidang lain yang berkaitan.

MISI 

Misi I&A ialah untuk membekalkan perkhidmatan latihan bisnes dan keusahawanan di peringkat pra dan pasca-perniagaan bagi golongan pekerja dan usahawan PKS dan pihak lain yang berminat dalam melahirkan masyarakat bisnes yang cekap, efisyen dan berdayasaing.   

BIDANG PERNIAGAAN 

Perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti berikut: 

Penubuhan Perbadanan

 • Syarikat Berhad oleh Syer
 • Syarikat Berhad oleh Jaminan (Yayasan)
 • Perkongsian Liabiliti Terhad

Penyediaan Penyata Kewangan 

 • Perniagaan Milik Tunggal
 • Firma Perkongsian
 • Perkongsian Liabiliti Terhad
 • Syarikat Persendirian 

Taksiran dan Pematuhan Cukai

 • Cukai Perniagaan
 • Cukai Syarikat
 • Rayuan Cukai
 • Cukai Keuntungan Harta Tanah

Taksiran dan Pematuhan Zakat

 • Zakat Perniagaan
 • Zakat Harta

Kesetiaushaan Syarikat dan Penasihatan

 • Setiausaha Syarikat
 • Semua Jenis Perkhidmatan Kesetiausahaan Syarikat
 • Carian Maklumat dan Laporan Syarikat
 • Penasihatan Perniagaan

Kursus dan Bengkel

 • Kursus Cukai Taksir Sendiri
 • Kursus Kesetiausahaan Syarikat
 • Kursus Perakaunan Berkomputer
 • Penilaian Dayamaju Projek Perniagaan

PENUTUP

Kursus dan bengkel dapat meningkatkan lagi tahap pengetahuan dan kemahiran usahawan supaya dapat diapplikasikan dalam perniagaan mereka. I & A menawarkan latihan yang berbentuk pengetahuan, pengalaman dan amalan sebenar yang disampaikan oleh pengamal industri yang pakar dalam bidang mereka.


bicarabuku

 

 Sebuah Buku Wajib Baca!
 Judul Buku   : Pintar Niaga
 Penerbit       : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015
 Pengarang   : Kamaludin Abdul Rahman
 Harga           : RM25

SINOPSIS BUKU PINTAR NIAGA

fadpic

Pertamanya, saya ingin merakamkan rasa syukur kehadrat Allah s.w.t kerana dengan izinNya jua maka buku ini dapat disiapkan akhirnya. Usaha menulis buku Pintar Niaga ini sudah pun saya mulakan sejak lebih tujuh tahun yang lalu. Buku ini ditulis menggunakan pendekatan 3P; iaitu, Pengetahuan, Pengalaman dan Praktis. Pengetahuan saya dalam bidang akademik dan juga kursus-kursus pembangunan profesional dalam bidang perakaunan dan percukaian, kesetiausahaan syarikat, undang-undang perniagaan, perancangan kewangan, pengurusan perniagaan dan GST selama lebih daripada 25 tahun digarapkan bersama-sama dalam proses penulisan buku ini. Kemudian, pendekatan Pengalaman pula digunakan dalam memerhati, mensintesis, menaakul dan menghuraikan pelbagai peristiwa yang berlaku disepanjang lebih 25 tahun bersama-sama dengan lebih 300 usahawan. Akhirnya, pendekatan Praktis merupakan elemen pengamalan, iaitu saya sebagai seorang pengamal dan juga usahawan dalam bidang-bidang yang dinyatakan di atas. Objektif saya menulis buku ini ialah untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang perniagaaan dan keusahawanan dengan sesiapa sahaja yang meminati bidang ini. 

Buku ini dibahagikan kepada lima bab, dan setiap bab disusun mengikut urutan berdasarkan perkaitan dengan bab-bab berikutnya. Bab 1 lahir daripada idea saya untuk memberi panduan dan berkongsi pengalaman buat golongan yang sedang bekerja makan gaji tetapi ingin berhenti kerja untuk menjalankan perniagaan. Walau pun menjadi seorang usahawan itu adalah sesuatu yang digalakkan, namun begitu, terdapat beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh golongan yang ingin berhenti kerja ini sebelum mereka menjadi usahawan. Terlintas dalam hati saya tidak inginkan mereka menyesal dikemudian hari jika berhenti kerja disebabkan memilih kerjaya sebagai usahawan. Oleh itu, lahirlah bab 1 yang memberi panduan membuat keputusan kepada seseorang sama ada ingin menjadi usahawan sepenuh masa, usahawan sebelah kaki atau pun usahawan de fakto.

Bab 2 pula tercetus daripada idea saya mengenai bagaimana harus seseorang usahawan memilih suatu perniagaan yang berdaya maju, terutamanya dalam keadaan terdapat lebih daripada satu  projek. Justeru, saya bahagikan bab 2 ini kepada tiga bahagian utama, iaitu; mengenali sifat-sifat ekonomi barang yang ingin diniagakan; ciri-ciri perniagaan yang ideal, dan; kaedah penilaian projek perniagaan menggunakan teknik yang mudah. Ketiga-tiga aspek tersebut telah digabungkan dalam proses untuk menilai daya maju mana-mana projek perniagaan. Seterusnya, usahawan mampu  membuat keputusan sama ada haruskah memilih atau menolak mana-mana cadangan perniagaan yang dikemukakan.

Bab 3 pula menelusuri aspek-aspek penggunaan akal budi yang sangat molek diapplikasikan dalam menjayakan sesebuah perniagaan. Idea ini terbit daripada pengalaman saya menerima layanan yang baik dan juga tidak baik daripada usahawan disepanjang kerjaya saya sebagai perunding pengurusan. Bukankah kata-kata orang bijaksana mengatakan bahawa kita boleh jatuh tersungkur apabila terseradung batu yang kecil! Aspek akal budi yang kecil ini sering diketepikan oleh usahawan dan saya ketengahkan semula dalam bab 3 ini disebabkan sifatnya yang sentiasa tak lapok dek hujan dan tak lekang dek panas. Tambahan pula, tidak rugi seseorang usahawan mengambil endah amalan akal budi yang baik, apatah lagi ia tidak memerlukan apa-apa kos untuk melaksanakannya.

Idea bab 4 terbit daripada pemerhatian saya ke atas usahawan-usahawan yang berjaya disepanjang 25 tahun pengalaman saya dalam bidang perniagaan. Semua usahawan sangat ashik memburu kejayaan, sedangkan kegagalan juga merupakan suatu manifestasi daripadanya. Ketika kejatuhan ekonomi melanda negara pada tahun 1997 dahulu, ramai daripada pelanggan-usahawan telah jatuh dan gulung tikar. Saya tidak tahu di mana mereka berada sekarang dan perniagaan apakah yang mereka sedang jalankan. Kemudian, muncul pula usahawan-usahawan baharu, namun mereka juga tidak dapat bertahan lama dipersada perniagaan, walau pun dalam keadaan ekonomi yang menghijau. Mereka juga gagal! Hal ini telah mengubah minat saya untuk menyingkap tabir kegagalan usahawan berbanding dengan menyingkap tabir kejayaan supaya hasilnya dapat dikongsikan bersama. Hatta, dalam bab 4 saya membincangkan dapatan penyebab-penyebab kegagalan usahawan kepada tiga sudut, iaitu; kegagalan disebabkan oleh faktor luaran, kegagalan disebabkan oleh faktor dalaman dan juga kegagalan disebabkan oleh diri sendiri.

Dalam penerusan mencari idea-idea penulisan bab 5 buku ini, tiba-tiba saya teringatkan kepintaran seorang budak hebat bernama Hang Nadim yang menyelamat Singapura daripada serangan ikan todak. Bertitik tolak daripada kisah kepintaran Hang Nadim ini, keluarlah idea aspek-aspek kepintaran yang diperlukan dalam perniagaan. Gagasan ini pasti boleh digunakan oleh usahawan dalam menongkah arus perniagaan yang deras. Justeru itu, saya gariskan enam aspek kepintaran yang perlu dikuasai oleh usahawan, iaitu; kepintaran mencari peluang dan idea perniagaan, kepintaran mendapatkan modal, kepintaran menembusi pasaran, kepintaran mengembangkan perniagaan, kepintaran mengekalkan perniagaan dan kepintaran membuat keputusan. Pintar niaga merupakan suatu segi, seni dan strategi perniagaan yang tidak memerlukan seseorang itu memiliki tahap pelajaran yang tinggi untuk melaksanakannya.

Akhirul kalam, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka kerana telah sudi menerima manuskrip buku ini untuk diterbitkan. Tidak ketinggalan juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih buat isteri saya yang sentiasa memberikan galakan dan sering bertanyakan kepada saya bilakah buku saya ini hendak siap. Saya mohon kemaafan atas segala kekurangan buku ini, dan sesungguhnya segala kesilapan adalah datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri.


WELCOME TOON

Sebuah Buku Mengenai GST

Tajuk Buku    : Memahami dan Mengenali Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) di Malaysia

Penerbit         : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018

Pengarang     : Kamaludin Abdul Rahman

kulitbuku_gst_dbp

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, dengan izinNya jua saya dapat menyiapkan buku Memahami  Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) ini dengan jayanya. Terdapat tiga faktor utama yang mendorong saya mengambil inisiatif untuk menulis buku ini, iaitu:

 • Pertama, sebagai suatu sumbangan dalam mengkayakan lagi karya dan hasil tulisan dalam Bahasa Melayu;
 • Kedua, membekalkan suatu input ilmu pengetahuan dalam disiplin Cukai Barang dan Perkhidmatan kepada golongan peniaga dan masyarakat marhein; dan
 • Ketiga, membantu dan memudahkan pihak Kerajaan dengan  menyebarluaskan bidang perundangan dan peraturan-peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan di Malaysia.

Saya membahagikan kandungan buku ini kepada lima bahagian utama iaitu:

 • Pengenalan
 • Skop GST dan Pembekalan
 • Pendaftaran GST
 • Kredit Cukai Input
 • Invois Cukai dan Menyimpan Rekod

Kelima-lima bahagian utama dikembangkan kepada tujuh belas bab. Buku Memahami Cukai Barang dan Perkhidmatan ini sangat sesuai dijadikan bahan rujukan oleh usahawan dan pelajar-pelajar memandangkan ia ditulis dalam Bahasa Melayu yang mudah difahami.  Rujukan kes undang-undang daripada negara-negara luar tidak dimasukkan dalam penghasilan karya ini disebabkan pengarang lebih menumpukan kepada memberi kefahaman dan pendedahan terhadap Cukai Barang dan Perkhidmatan.

Akhirul kalam, saya mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan dalam penulisan buku ini. Selamat membaca!


websitehiasan1

Belajar WordPress Step-by-Step!