Blog

Blog

 • teori oraganik personaliti syarikat

  Minda dan Personaliti Syarikat

  APAKAH MINDA DAN PERSONALITI SYARIKAT? Syarikat tidak mempunyai keupayaan untuk bertindak bagi dirinya sendiri disebabkan ia merupakan orang buatan undang-undang. Suatu syarikat boleh melantik ejen…

 • syarikat pemegangan

  Syarikat Pemegangan dan Subsidiari

  PENGENALAN Seksyen 4 Akta Syarikat 2016 menerangkan hubungan antara syarikat-syarikat dalam kumpulan. Kebanyakan syarikat bersaiz besar mempunyai beberapa buah syarikat lain di bawah satu bumbung.…

 • pejabat berdaftar

  Pejabat Berdaftar

  PENGENALAN Statut menghendaki semua syarikat mempunyai pejabat berdaftar. Ia bukanlah suatu tempat atau pejabat urusan syarikat itu dijalankan seperti yang difahami oleh orang biasa. Menurut…

 • gagal bisnes

  Gagal Bisnes: Disebabkan Faktor Dalaman

  Penyebab gagal bisnes disebabkan faktor dalaman wujud dalam environmen sekeliling kita.  Lazimnya, usahawan tidak pantas bertindak mengesan simptom-simptom kegagalan di peringkat awal lagi. Mereka tidak…