Our Services

Our Services

 • teori oraganik personaliti syarikat

  Minda dan Personaliti Syarikat

  Apakah Minda dan Personaliti Syarikat? Syarikat tidak mempunyai keupayaan untuk bertindak bagi dirinya sendiri disebabkan ia bukan manusia biasa. Dalam menjalankan perniagaan, suatu syarikat boleh…

 • syarikat pemegangan

  Syarikat Pemegangan dan Subsidiari

  Pengenalan Seksyen 4 Akta Syarikat 2016 menerangkan hubungan antara syarikat-syarikat dalam kumpulan. Kebanyakan syarikat bersaiz besar mempunyai beberapa buah syarikat lain di bawah satu bumbung.…

 • pejabat berdaftar

  Pejabat Berdaftar

  Pejabat Berdaftar dan Waktu Pejabat Setiap syarikat dikehendaki oleh statut mempunyai pejabat berdaftar. Ia bukanlah suatu tempat atau pejabat urusan syarikat tersebut dijalankan seperti yang…

 • setiausaha syarikat malaysia

  Setiausaha Syarikat Sdn Bhd

  Setiausaha Syarikat Sdn Bhd Kami merupakan setiausaha syarikat sdn bhd berlesen menawarkan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat bagi kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Perkhidmatan setiausaha syarikat yang…

 • Yayasan: Syarikat Berhad Menurut Jaminan

    Yayasan atau syarikat berhad menurut jaminan bermaksud liabiliti ahli-ahli adalah terhad kepada amaun yang diaku-janji oleh ahli-ahlinya untuk menyumbang setakat jumlah yang dijamin sekiranya…