Learning Through Experience

learning through real-life experience

  • pelabur-budiman

    Pelabur Budiman

    Konsep Pelabur Budiman Konsep pelabur budiman telah bermula dizaman Rasullullah s.a.w. lagi. Siti Khadijah r.a. telah memberikan Rasullullah modal untuk berdagang ke negara Shams. Sebagai…