Learning Through Experience

pelabur-budiman

Pelabur Budiman

Konsep Pelabur Budiman Konsep pelabur budiman telah bermula dizaman Rasullullah s.a.w. lagi. Siti Khadijah r.a. telah memberikan Rasullullah modal untuk berdagang ke negara Shams. Sebagai pulangan, Siti…

Blog

Entrepreneurship