services-provided
4 Bidang Perkhidmatan Utama:
Perakaunan, Percukaian dan SST
 • Perakaunan
 • Percukaian
 • Cukai Jualan dan Perkhidmatan
Penubuhan Syarikat dan Kesetiausahaan
 • Penubuhan Syarikat
 • Penubuhan Yayasan
 • Penubuhan PLT
 • Kesetiausahaan Syarikat
Zakat Perniagaan dan Pungutan
 • Taksiran Zakat Perniagaan
 • Taksiran Zakat Harta
Latihan Perniagaan
 • Latihan Perakaunan Berkomputer
 • Bengkel Kesetiausahaan Syarikat
 • Kursus Penilaian Daya Maju Projek Perniagaan
 • Percukaian dan Zakat Perniagaan Untuk PKS
 • Bengkel Membina Laman Web
 • Penilaian dan Pemilihan Entiti Perniagaan