Company Director

  • pengarah bayangan

    Pengarah Bayangan

    Menurut definisi undang-undang, pengarah bayangan bermaksud seseorang yang tidak dilantik menganggotai lembaga pengarah sesebuah syarikat. Namun begitu, dia dianggap pengarah disebabkan para pengarah syarikat yang…