goods and services tax

  • gst-sst-anigif

    GST lwn. SST

    Artikel GST lwn. SST ini akan membandingkan dua jenis sistem cukai memandangkan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan Malaysia (GST) telah dilaksanakan pada 1 April 2015…