how to choose business partner

  • partners

    Memilih Rakan Kongsi Perniagaan

      Mungkin seseorang sedang memilih rakan kongsi perniagaan sama ada dalam suatu perkongsian, PLT ataupun syarikat. Untuk mencari seorang rakan kongsi, faktor-faktor berkaitan dengan bakal…