ssm

 • teori oraganik personaliti syarikat

  Minda dan Personaliti Syarikat

  Apakah Minda dan Personaliti Syarikat? Syarikat tidak mempunyai keupayaan untuk bertindak bagi dirinya sendiri disebabkan ia bukan manusia biasa. Dalam menjalankan perniagaan, suatu syarikat boleh…

 • setiausaha syarikat malaysia

  Setiausaha Syarikat Sdn Bhd

  Setiausaha Syarikat Sdn Bhd Kami merupakan setiausaha syarikat sdn bhd berlesen menawarkan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat bagi kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Perkhidmatan setiausaha syarikat yang…

 • Yayasan: Syarikat Berhad Menurut Jaminan

    Yayasan atau syarikat berhad menurut jaminan bermaksud liabiliti ahli-ahli adalah terhad kepada amaun yang diaku-janji oleh ahli-ahlinya untuk menyumbang setakat jumlah yang dijamin sekiranya…

 • perniagaan milikan tunggal

  Perniagaan Milikan Tunggal

  Pengenalan Selepas seseorang itu mengambil keputusan untuk berniaga, langkah seterusnya ialah untuk mendaftarkan perniagaan itu. Entiti perniagaan yang dipilih perlulah berdasarkan kepada jenis perniagaan yang…

 • syarikat persendirian berkecuali

  Syarikat Persendirian Berkecuali

  Pengenalan Seksyen 2 Akta Syarikat 2016 mendefinisikan syarikat persendirian berkecuali sebagai suatu syarikat persendirian yang syernya tidak dimiliki atau dipegang secara langsung atau tidak langsung…