Perkhidmatan Kesetiausahaan Syarikat dan Khidmat Perundingan ditawarkan kepada syarikat-syarikat PKS dan juga PLT. Perkhidmatan yang disediakan adalah seperti berikut:

  1. Penubuhan Syarikat
  2. Penubuhan Yayasan
  3. Penubuhan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)
  4. Perkhidmatan Kesetiausahaan Syarikat
  5. Perkhidmatan Rundingcara pra Perniagaan
  6. Penggulungan Syarikat
Similar Posts