pelabur-budiman

Pelabur Budiman

Konsep Pelabur Budiman Konsep pelabur budiman telah bermula dizaman Rasullullah s.a.w. lagi. Siti Khadijah r.a. telah memberikan Rasullullah modal untuk berdagang ke negara Shams. Sebagai…